Koji je vaš razlog zbog kog učite engleski?

ANALIZA POTREBA

Da li ste zbunjeni i ne znate na šta bi trebalo

da se koncentrišete?

Ne brinite.

Samo popunite ANALIZU POTREBA i odmah

ćete dobiti jasniju sliku o tome

na šta želite da se fokusirate.

Analiza potreba

Analiza potreba je tu da vam pomogne da se fokusirate na one oblasti jezika koje su vam zaista potrebne. Pored gramatike i vokabulara, možete odlučiti da se koncentrišete na određene jezičke veštine. Kada učimo jezik neophodne su nam 4 veštine kako bi pravilno komunicirali. To su veštine slušanja, govora, čitanja i pisanja. Slušanje i čitanje su receptivne veštine, dok su veštine pisanja i govora produktivne veštine zato što se služimo jezičkim sredstvima. Sve četiri veštine su podjednako važne. Međutim, različiti polaznici mogu označiti različite opcije jer su svesni svojih jačih i slabijih strana.